Sportsko društvo Lavići

DV UTRINA

Univerzalna sportska škola

Početak: 17.09

Cijena: 180 HRK mjesečno

Katićev prilaz: pon i sri 15-15.45h ili 16.00-16.45h

Balotin prilaz: uto i čet  15-15.45h ili 16.00-16.45h

Maretićeva:pon i sri 15.00-15.45h

igra zmaja i vitezova…

Poligon prepreka

Zagrijavanje