Početak programa: 01.10.2023

Objekti: Wellerov vrt 1

Mlinovi-podrebernica 15

Termini: 16.00-16.45h

Članarina  33,50 EUR

Prijave na: 091 53 31 349 ili danko@sportski-lavici.hr